Celostátní výstava Olomouc

12.09.2018 21:45

7. a 8. zaří proběhla v Olomouci 48. celostátní výstava králíků.
Vystaveno bylo přes 1900 králíků, v expozici Nč bylo k vidění 65 králíků, což bylo poměrně daleko za průměrem posledních let.
Svá zvířata vystavilo 6 členů klubu:

MUDr. Daniel Brodan - 8 ks

Ladislav Forman - 4 ks

Viliam Kolarčík - 13 ks

Jan Meluch - 12 ks

Ing. Jan Smrž - 4 ks

MVDr. Ladislav Vojáček - 3 ks

Mistrem ČR se stal př. Meluch s kolekcí hodnocenou 382,0 body, z této kolekce získala králice oceněná 96,0 body titul Šampión ČR.

Čestnou cenu získala kolekce př. Kolarčíka s 379,5 body.

Katalog vystavených Nč:

Katalog výstavy Olomouc_Nč.pdf

 

ZK