Klub chovatelů novozélandských červených králíků pracuje již téměř od svého založení s chovnými liniemi, které sledují potomstvo po vybraných kvalitních jedincích – po „zakladatelích" linie.

 

Pokračovateli linie jsou pak samčí potomci, jde tedy o klasickou otcovskou linii.

Číslo linie je prvním číslem tetovacích značek pravého ucha králíka, od roku 1992 je „0" na první pozici tetování, označením pro klubově registrovaná zvířata bez příbuznosti ke sledovaným samcům.

V roce 1976 byl tehdejší referent chovu př. Hrnčál Josef ml. pověřen výběrem kvalitních samců pro vznik prvních linií. Bylo vybráno 37 samců, u nichž byl dohledatelný původ (zpravidla import z NDR).
Tito samci byli zařazeni v chovech předních chovatelů klubu. Podle určitých vad, ale také předností, byli samci rozděleni do tří skupin (přibližně se stejnými chovnými předpoklady), čímž vznikly
linie 1 – 3. Předpokládám, že v těchto liniích nešlo v počátcích sledování o zcela čisté otcovské linie. Tyto informace jsou dnes již problematicky ověřitelné, registrace klubu z let 1975 – 1982 je již pravděpodobně zničena.

Další linie pak už mají svého výchozího samce a jsou už skutečně otcovskými liniemi.

Klub postupně přidával počty sledovaných samců, významnými roky byl rok 1989, kdy vznikla
10. linie, která byla založena po jednom z prvních importů ze západního Německa.
V roce 1992 vznikly hned čtyři nové linie – po samcích dovezených z celoněmecké výstavy v Norimberku a bavorské klubové výstavy Nč ve Straubingu.

V roce 2001 registroval klub Nč již v19 liniích – počty odchovaných zvířat v některých liniích však byly velmi slabé, proto výroční členská schůze rozhodla, že registrátor zredukuje počet linií na devět.
Některé linie byly zrušeny zcela, v některých případech došlo ke změně označení – linie 11 převzala číslo 1, 12 – 2,
16 – 6, 18 – 8, 15 – 9, linie 3,4,5 a 7 zůstaly nezměněny.

V současné době je nejdéle sledovanou linií, ve které je stále dostatek odchovů, linie 7, která byla založena v roce 1980. Po vyřazení původní 4. linie z roku 1984 v prosinci 2013, je pak ještě produktivní i linie 5, založená v roce 1986, naopak linie 1, 3, 4, 8 a 9 získaly svého nového zakladatele teprve nedávno – v letech 2010 – 2013.

V roce 2013 proběhla na výroční schůzi diskuse, která zavedla podmínku, že v dalších letech může být novým zakladatelem linie pouze samec, po kterém jsou vystaveny na vrcholných výstavách kvalitní odchovy nejméně po dva roky.

Výsledky klubových výstav v posledních deseti letech ukazují, že nejlépe si vedou potomci nezařazených samců, je tedy otázkou, jakým přínosem bude liniová plemenitba do budoucna – přední chovatelé plemena nč mnohdy dávají ve svých chovech přednost nově dovezeným samcům (počty dovozů každoročně vzrůstají) před zvířaty, která prošla typizací klubu.

Informace byly čerpány z registrací klubu, zápisů z VČS a typizací a také z chovatelské ročenky klubu, kterou zpracoval v roce 1990 př. Rec.