Klub chovatelů novozélandských červených králíků

slaví letošní rok již čtyřicáté výročí svého založení. Ustavující schůze klubu proběhla 18. května 1974 při okresní výstavě ve Slatiňanech pro velký zájem o chov tohoto plemena v okrese Chrudim. Při založení klubu čítala členská základna 22 chovatelů z Chrudimska a okolí. Již v roce založení proběhla první speciální výstava klubu
v Rosicích u Chrasti, kde svá zvířata předvedlo 10 chovatelů.

V současnosti má klub 24 členů.

Klub má k dnešnímu datu 2 čestné členy, což jsou chovatelé, kteří se dlouholetou prací podepsali nejen na zkvalitňování plemena, ale i na dění klubu.
Je to pan Böhm Matouš a pan Kolibík Josef.
Při volbách do výboru klubu v roce 2012 byl pan Vavrouch Jaromír jmenován čestným předsedou klubu, jako poděkování za jeho třicetiletou práci pro klub, i za práci, kterou odvedl ve vedení klubu, kdy od roku 2001 působil ve funkci předsedy klubu.