rok

samec

2018 Meluch J. 1-8 P 10064 96,5
2017 Kolarčík V. 1-7 S 050 96,5
2016 Koczai J. 3-6 P 032 96,0
2015 Meluch J. 1-5 P 907 96,5

2014

Meluch J. 3-4 P 823 96,0

2013

Kolarčík V.

1-3 S 906

96,5

2012

Kolarčík V.

1-2  S 915

96,0

2011

Meluch J.

1-1  P 05

96,5

2010

Koczai J.

1-0  S 02

96,0

2009

Meluch J.

1-9  P 032

95,0

2008

Růžička V.

1-8  S 0127

95,5

2007

Koczai Zd.

1-7  S 689

96,5

2006

Koczai J.

2-6  K 604

96,0

2005

Koczai J.

2-5  K 019

95,5

2004

Rec L.

2-4  P 712

95,5

2003

Forman L.

2-3  S 124

95,0

2002

Vavrouch J.

3-2  K 043

95,0

2001

Koczai Zd.

2-1  S 11094

95,5