SMĚRNICE PRO POSUZOVÁNÍ

 

Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do sedmé tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.

Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován". Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

Oceňovací lístek jednotlivce:

 

č. pozice

název pozice

počet bodů

Pozice 1.

 hmotnost 

10 bodů

Pozice 2.

tvar

20 bodů

Pozice 3.

typ

20 bodů

Pozice 4.

srst

15 bodů

Pozice 5.

plemenná kritéria

20 bodů

Pozice 6.

Plemenná kritéria

10 bodů

Pozice 7.

Péče a zdraví

5 bodů

 

 

100 bodů

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

POZICE 1 - HMOTNOST
Posuzovatel, pokud chce, může hmotnost zjištěnou při vážení upravit směrem nahoru o 5%, na celostátních a speciálních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti, která vznikne při přepravě zvířat. Každou úpravu hmotnosti musí posuzovatel zapsat do pozice "hmotnost". Zvážená hmotnost uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.

POZICE 2 - TVAR
a) průběh hřbetní linie - začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Měla by být ladná, na zadní partii těla hladká, jemně zaoblená. V zátylku nesmí být zřetelné lopatky.
b) poloha končetin - hrudní končetiny jsou rovné, tzv. kočičí nášlap. Pánevní končetiny také musí být rovné, chodidla přilehají těsně k tělu v poloze k tělu rovnoběžné, kyčle těsně přiléhají k trupu zvířete. Při správné poloze končetin by se u většiny plemen břišní linie neměla dotýkat podložky.
c) poloha pírka - pírko musí být rovné, vztyčené a přilehlé k tělu ve směru páteře.
d) kůže - má být pružně a pevně přiléhá na všech částech těla. Nesní nikde tvořit záhyby a převisy
e) vnější pohlavní orgány - měly by být výrazné a nedeformované. U samců mají být varlata co nejvíce přilehlá k tělu.

POZICE 3 - TYP
v této pozici se popisují tělesné proporce (tělesný rámec) králíka, poměr šířky těla k jeho délce, síla a délka končetin, výraznost krku, výstavní postoj na vzpřímených hrudních končetinách, a hodnotí se také hlava a uši.
Typ:

  • protáhlý (Zaječí králík)
  • mírně protáhlý
  • mírně zavalitý
  • vysloveně zavalitý (Novozélandský bílý králík)

Mohutnost spolu s délkou a šířkou hlavy je daná zejména silou kostry, kůže a podkožním tukem. Na jemnost, velikost a celkový tvar hlavy mají vliv pohlavní hormony, proto je požadován zřetelný pohlavní výraz pro samce (mohutná hlava) i samice (zpravidla užší hlava).

POZICE 4 - SRST
Struktura srsti je různá, charakteristická pro každé plemeno. U všech plemen se vyžaduje srst s co nejhustší podsadou. Délka krycího chlupu i struktura srsti jsou popsány ve standardech jednotlivých plemen.
Struktura srsti: podsada, krycí chlupy, pesíky.
Kvalitní srst se vyznačuje hustou, jemnou a lehce zvlněnou podsadou.
Podsadové chlupy: Ø max. 0,01 mm, ostatní chlupy nad podsadou převažují nejméně 20× .
Hustotu podsady (a tím celé srsti) určíme, když rozfoukneme na několika místech srst a posoudíme velikost vzniklého "kroužku" v srsti. U velmi husté srsti není holá kůže téměř vidět.
Krycí chlup a pesíky jsou "položeny" tak, aby zajišťovaly ochranu podsady před nepříznivými vlivy prostředí. Určují barvu a kresbu zvířat, proto mají být husté a rovnoměrně rozložené po celém těle. Běžně Ø 0,04 - 0,05 mm.

POZICE 7 - PÉČE A ZDRAVÍ
Předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Zvíře s poznámkou v péči a zdraví nemá nárok na čestnou cenu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.

Pozice 5 a 6 zde záměrně nejsou uvedeny, v nich se totiž hodnotí jednotlivé znaky plemen, které jsou proměnlivé, u každého plemene odlišné (ať už drobně nebo rapidně).