Ústřední konference delegátů chovatelů králíků

16.03.2017 22:47

Ústřední konference delegátů chovatelů králíků proběhla v neděli 5. 3. 2017 v Čáslavi, v sobotu 4. 3. se na stejném místě v místní Střední zemědělské škole konalo školení posuzovatelů králíků.

Obě akce nepřinesly žádné novinky, které by se přímo dotýkaly klubu Nč nebo posuzování Nč králíků.

Konference vzala na vědomí odstoupení předsedy ÚOK př. Sirotka - vedením pověřila př. Martince.

Konference schválila uspořádání a účast ČSCH v mezinárodní soutěži Interkanin, na CV v ČR mohou být uděleny tituly Mistr a Šampion ČR i zvířatům registrovaných v zahraničních svazech.

Konference uložila klubům zaslat do konce září připomínky ke změnám standardů  - začíná příprava nového vzorníku.

 

ZdK

 

a) SCHVALUJE - upravený program jednání - zapisovatele jednání dr. Vlastimila Šimka - ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Pawlase a Ing. Ladu Šípovou-Krejčovou - mandátovou komisi ve složení: Jindřich Šíp, Lubomír Gajdůšek, Ing. Pavel Řídký, Jan Vlasák, Stanislav Kulanda - návrhovou komisi ve složení: dr. Vlastimil Šimek, Jiří Vacek, Jiří Andrš - zprávu předsedy ÚOK CHK přednesenou Petrem Sirotkem - zprávu předsedy Sboru posuzovatelů králíků ČSCH přednesenou Ing. Josefem Blokešem - zprávu o Centrální plemenné knize králíků přednesenou dr. Miloslavem Martincem - zprávu o činnosti chovatelských klubů králíků přednesenou Tomášem Červinkou - zprávu o novošlechtění  a regeneračním králíků přednesenou Jindřichem Šípem - zprávu ústředního registrátora králíků ČSCH přednesenou Jiřím Jahodou - zprávu o činnosti mladých chovatelů králíků přednesenou Danou Caithamlovou - zprávu o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu přednesenou Ing. Josefem Blokešem - zprávu referenta ÚOK CHK přednesenou dr. Vlastimilem Šimkem - zprávu revizní komise odbornosti přednesenou Jindřichem Snítilým - postup při zajištění voleb odbornosti v roce 2018 – počet členů ÚOK CHK (7 členů); počet členů revizní komise (3 členové); volbu způsobem jednotlivých kandidátů; složení Komise pro přípravu voleb odbornosti v roce 2018 (členové komise: Jiří Andrš, Richard Dusil, Ladislav Kašpar, Lubomír Kesner, Jaroslav Kouřil, Ing. Miroslav Pawlas, Ing. Lada Šípová-Krejčová)