Školení posuzovatelů králíků

07.03.2016 21:40

27. 2. 2016 proběhlo v Čáslavi školení posuzovatelů králíků.

Ještě před školením se sešla Standardová komise ÚOK, byl projednán také návrh klubu Nč k úpravě ideální délky uší Nč.

Závěr tohoto jednání:

"Standardová komise se zabývala délkou uší u plemene novozélandský červený. Vzhledem k tomu, že délka uší a tělesný rámec spolu souvisí, je dosavadní hraniční délka 10 – 14 cm vyhovující. Tento názor schválila i ÚOK chovatelů králíků na svém prvním letošním zasedání dne 6. ledna 2016. Posuzovatelům králíků bude na letošním školení posuzovatelů dne 27. února 2016 připomenuto, že při hodnocení se musí brát v potaz celková harmonie králíka".

Návrh klubu tedy nebyl přijat, během dvou let by však měl být připravován nový vzorník - budeme doufat, že v novém standardu bude ideální délka upravena.

 

Samotné školení bylo v praktické části mimo jiné zaměřeno na tvarové vady a přináší pro chovatele především důkladnější prohlídku zvířat před výstavou z hlediska tzv. deformačních vad, které budou přísněji posuzovány (zuby, zarůstání uší, zlomená či jinak deformovaná pírka, pohlavní orgány).

Do vzorníku byly tyto úpravy doplněny o tento výklad:

"Deformace
– hodnocení veškerých deformací dosud uváděných v pozici Typ (uši)
anebo Péče a zdraví (kostra vč. chrupu, zevní pohlavní orgány aj.) se přesunují do pozice Tvar.
Současně se doporučuje kritičtější hodnocení zjevných tvarových deformací s ohledem na genetický přenos onemocnění.
– další upřesnění vyplývající z nedávné doby:
Tzv. „přerůstání zubů“ (str. 40) zahrnuje veškeré deformace chrupu – zejména podkus, předkus, klešťový skus
a další jiné deformace chrupu budou vždy hodnoceny jako nepřípustná vada (výrok Výluka, klasifikace Nd)
Tzv. „veškeré ostatní deformace zevních pohlavních orgánů“ (str. 36) zahrnují u samců zejména výraznou tvarovou deformaci pyje
(= neschopnost korektní erekce a rozmnožování) – výrok Výluka, klasifikace Nd".