CV Chovatel 2016

19.11.2016 17:55

Na letošní celostátní výstavě „Chovatel“ v Lysé n. Labem bylo vystaveno 3 tisíce králíků , z toho 141 plemene novozélandský červený, což je více než v r. 2015. Z našeho klubu se zúčastnilo 11 členů a řada z nich vystavila více kolekcí (př. Jan Meluch 7 kolekcí!). Můžeme se domnívat, že toto vysoké množství vystavených zvířat lze přičíst poměrně nízké účasti v CVKM v Olomouci. Chtěl bych tímto poděkovat všem členům klubu NČ, kteří se zúčastnili výstavy a blahopřát
př. Ladislavu Kosinovi k zisku titulu Mistr ČR., př. Zdeňku Proškovi a Janu Meluchovi k titulu Šampion ČR.

Rád bych také připomněl všem členům klubu a především členům výboru klubu, že pokud se nemohou z jakéhokoli důvodu zúčastnit klubové výstavy
2. - 3. 12. 2016 v Úvalech u Prahy, aby se alespoň zúčastnili Výroční členské schůze, aby nebyla ohrožena její usnášeníschopnost. Letošní VČS a její usnesení považuji za důležitou pro další činnost Klubu králíků novozélandských červených.    

Jan Smrž

 

katalog CV Chovatel 2016 - expozice nč

CV Chovatel 2016 Nč.pdf (643,2 kB)